Tràmits - GOVERN
R2 T004 - Sol·licitud de baixa de vehicle

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per donar de baixa definitivament un vehicle.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica titular d'un vehicle que vulgui donar de baixa definitivament.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud serà estudiada pel Ministeri d'Indústria que procedirà a donar de baixa el vehicle. A més de la sol·licitud cal aportar el rebut de l'Automòbil Club d'Andorra conforme s'han retirat les plaques de matrícula i l'original de la carta groga signada pel titular.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

 

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino