Tràmits - GOVERN
R2 T003 - Sol·licitud de duplicat o renovació de carta groga de vehicle

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un duplicat  o una renovació de la carta groga d'un vehicle.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica titular d'un vehicle.
 
COM ES FA?
Presencialment, caldrà demanar un duplicat en cas de perdua, robatori o mal estat de la cata groga original. Si es modifiquen les característiques del vehicle llavors cal demanar una renovació de carta groga. La  sol·licitud serà estudiada pel Ministeri d'Economia que procedirà a fer el duplicat o la renovació.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable. 

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino