Tràmits - CASS
C1 - Demanda de certificats

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un certificat de vida laboral, d'afiliació a la CASS, del tipus de pensió percebuda, etc. També serveix per sol·licitar llistat d'empleats d'alta per empreses.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona assegurada a la CASS o el responsable de l'empresa.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS procedirà a emetre el certificat que serà lliurat i cobrat pel servei de Tràmits del Comú. És imprescindible aportar un document d'identitat on es pugui comprovar la signatura.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat.

 

Tarifa: Consulteu el preu al servei de Tràmits.

Origen : Tràmits CASS

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino