Tràmits - CASS
C16 - Matriculació, modificació de les dades o baixa del declarant (empresa o patró)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per donar d'alta, de baixa o modificar les dades d'un patró o declarant (adreça, número de compte, etc.).
 
QUI HO POT FER ?
El titular de l'empresa.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS procedirà a donar d'alta o modificar les dades del declarant, caldrà annexar còpia dels decrets d'obertura de comerç i del Registre de Comerç a més de les altes dels empleats (almenys una).El resguard del formulari segellat per la CASS serà lliurat pel servei de Tràmits del Comú 
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino