Tràmits - GOVERN
T 221 - Sol·licitud d'autorització i registre de les captacions d'aigua destinada al consum humá

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar, al Departament de Salut de Govern, l’autorització i registre de les captacions d’aigua destinada a consum humà.
 
QUI HO POT FER ?
Les empreses que vulguin obtenir dita autorització i registre o les empreses ja registrades que es donin de baixa o modifiquin les seves dades (activitats, titulars, domicili, etc.).
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud el Departament de Salut de Govern procedirà a tramitar i emetre l’autorització i la inscripció corresponent.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino