Tràmits - GOVERN
T 222 - Sol·licitud d'autorització i registre de les empreses subministradores, que transporten aigua....

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar l’autorització i registre de les empreses subministradores, empreses que transporten aigua destinada a consum humà mitjançant cisternes o dipòsits mòbils i laboratoris que realitzen prestacions de serveis d’anàlisi d’aigua destinada a consum humà.
 
QUI HO POT FER ?
Les empreses que vulguin obtenir dita autorització i registre o les empreses ja registrades que es donin de baixa modifiquin les seves dades (activitats, titulars, domicili, etc.).
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud el Departament de Salut de Govern procedirà a tramitar i emetre l’autorització i la inscripció corresponent.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino