Tràmits - Ajuts i subvencions
T3-316 - Lliurament de documentació relativa a una subvenció

EXPLICATIU LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ RELATIVA A UNA SUBVENCIÓ
 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per lliurar documentació relativa a una subvenció atorgada pel Comú d’Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona o entitat que gaudeixi d’una subvenció atorgada pel Comú d’Ordino.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació a aportar que serà tramesa al departament corresponent pel seu estudi.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
Un cop obtinguda la subvenció, durant el període subvencionat caldrà aportar la documentació especificada als diferents reglaments de subvencions del Comú d’Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino