Tràmits - Ludoescola/Casal estiu
T3-312 - Sol·licitud d'inscripció a la ludoescola

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la inscripció a la Ludoescola d’Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Els pares o tutors de qualsevol infant resident o escolaritzat a Ordino, o bé els pares o tutors d’un infant (no resident ni escolaritzat a Ordino) que treballin a la parròquia.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació escaient. Les places són limitades. 
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
El termini d’inscripció al servei de Ludoescola acaba una setmana abans de l’inici de l’activitat sol·licitada. El termini d’inscripció per al servei de vacances s’inicia amb tres setmanes d’antelació i es tanca la setmana abans de l’inici de les activitats.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Els preus del servei de Ludoescola estan establerts a l’ordinació de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino