Concursos
Concurs nacional per la neteja dels vidres, l'estructura metàl·lica i l'exterior dels conductes de ventilació i la neteja general del Centre esportiu durant la parada tècnica


Edicte

Edicte del 15-4-2019 pel qual es convoca concurs per realitzar la neteja dels vidres, de l’estructura metàl·lica i de l’exterior dels conductes de ventilació i, la neteja general d’algunes instal·lacions del Centre Esportiu durant la parada tècnica.

En data 15 d'abril de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per realitzar la neteja dels vidres, de l’estructura metàl·lica i de l’exterior dels conductes de ventilació i, la neteja general d’algunes instal·lacions del Centre esportiu durant la parada tècnica.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 24 de maig de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 15 d'abril de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino