Concursos
Concurs públic nacional, per la construcció d’una canonada de transport d’aigua potable del Serrat al dipòsit de Llorts Fase 1 (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                            Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                                  correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                                Disculpeu les molèsties


                                                                                            Edicte

Edicte del 24-5-2019 pel qual es convoca concurs públic, per la construcció d’una canonada de transport d’aigua potable del Serrat al dipòsit de Llorts  Fase 1.

En data 19 d’abril de 2019, la Comissió Gestora de Mancomunitat de Serveis de la parròquia d'Ordino va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per la construcció d’una canonada de transport d’aigua potable del Serrat al dipòsit de Llorts  Fase 1.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 300 € o bé en suport informàtic a un preu de 200 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 5 de juliol de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 24 de maig de 2019
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis

Cost : 200,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino